آب باش ، نرم و در جریان!

سلام
درست است که شیخ اجل سعدی به شیرینی فرموده‌ هر برگ سبز درخت در نگاه انسان درس‌آموز و فهمیده دفتری برای شناخت وجود خداوند است، امّا حقیقت و واقعیّت این است که تمامی اجزاء طبیعت برای کسی که بخواهد چیزی یاد بگیرد ، استادی تمام عیار و بی‌نظیر است.

index

آسمان و کوه و دشت و دریا. از همه‌ی اجزاء طبیعت باید آموخت. هرکدام‌شان پندها و آموزه‌هایی دارند.

امروز از آب بیاموزیم… دو قطره آب که به هم نزدیک شوند، تشکیل یک قطره‌ی بزرگ‌تر می‌دهند، امّا دو تکّه سنگ هیچ‌گاه با هم یکی نمی‌شوند!

پس هرچه سخت‌تر و قالبی‌تر باشیم، فهم دیگران برای‌مان مشکل‌تر، و در نتیجه امکان بزرگ‌تر شدن‌مان نیز کاهش می‌یابد.

آب در عین نرمی و لطافت در مقایسه با سنگ، به مراتب سرسخت‌تر و در رسیدن به هدف خود لجوج‌تر و مصمّم‌تر است

یادمان باشد سنگ، پشت اوّلین مانع جدّی می‌ایستد! امّا آبهمچنان راه خود را به سمت دریا می‌یابد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.