آرامش خاطر مهم است

برنامه ی دانش آموزان سال چهارم بعد از عید تابع تغییراتی می شود که معمولاً تحت تاثیر بازه ی زمانی می باشد که تا کنکور سراسری باقی مانده است.

در کنار داشتن مطالعه ی کافی یکی از مهم ترین موارد داشتن آرامش ذهنی و اطمینان خاطر است. یعنی ذهن شما باید به قدری منظم و آرام باشد که بتوانید آموخته های تان را بازیابی کرده و در آزمون های آزمایشی و کنکور موفق شوید.

موارد زیر نکات تاثیر گذار بر این آرامش هستند:

index

  • تعادل در برنامه مطالعاتی : توجه کافی به تمام درس ها باعث می شود ذهن تان فعال و پویا باشد.

  • عدم تعدد منابع مطالعاتی : یکی از پیامدهای اتمام کتاب های تستی احساس رضایت از عملکرد است. منابع متعدد آن هم با سوالات مشابه اگر نیمه کاره باقی بمانند باعث نگرانی و استرس بی مورد می شوند.

  • هدف گذاری : هدف گذاری اگر واقع بینانه و بر مبنای شرایط و امکانات مووجود باشد، باعث شفافیت برنامه و مدیریت انتظار از خود و عملکرد خواهد بود.

  • آزادی فکر : فعلاً زمان انتخاب رشته و دانشگاه نیست!!! پس نیازی هم نیست به رتبه و دانشگاه فکر کنید. سعی کنید فکر و ذهن خود را از افکار مزاحم آزاد نگه دارید.

  • مطالعه بر مبنای بودجه بندی آزمون های آزمایشی مهم است : آزمون های آزمایشی براساس بازه های زمانی به نحوی در نظر گرفته شده اند که مفید باشند. دوران جمع بندی و هفته ی تورق سریع همگی لازمه ی موفقیت می باشند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.