آزمون آزمایشی، ابزاری برای یادگیری!

سلام

آن قدر رنگش پریده بود که در بیمار بودنش تردید نکردم. گفتم : «خدا بد ندهد! چه شده؟»

گفت: «خدا هیچ وقت بد نمی‌‌دهد. بد را خودم به سر خودم آورده‌ام. در هفته‌های گذشته یکی دو اتّفاق افتاد که نتوانستم برخی از درس‌ها را آن گونه که لازم است بخوانم. در بعضی از درس‌ها هم آن‌طور که دلم می‌خواسته تست نزده‌ام. حتّی دیشب را هم خوب نخوابیده‌ام.»

گفتم:«خوب ، حالا ، نتیجه؟»

گفت: «می‌خواهم در آزمون شرکت نکنم.»

images

گفتم:«گاهی وقت‌ها حرف‌هایی می‌زنی که … . بچه‌ی خوب چند بار با هم صحبت کردیم که آزمون آزمایشی را با کارهای کرده و نکرده‌ی طول هفته‌ات گره نزن؟ چند بار با هم قرار گذاشتیم تحت هر شرایطی در آزمون شرکت کنیم ، حتّی اگر هیچ یک از مباحث و موضوعات آزمون را به طور کامل مطالعه نکرده باشیم؟ مگر به این نتیجه نرسیدیم که علاوه بر آموختنی‌های علمی ، باید مهارت‌های فراوانی را هم آموخت که تنها جای فراگیری آن‌ها آزمون آزمایشی است؟»

گفت:«درست است. تمام این حرف‌ها را به یاد دارم. ولی آخر … »

حرفش را قطع کردم و گفتم:«ولی و اگر و امّا و آخر و اوّل ندارد. منطقی فکر کن. اگر روز آزمون سراسری بخشی از درس‌هایت نخوانده مانده بود ، یا تست بخشی از درس‌ها را آن‌گونه که دلت می‌خواست نزده بودی ، یا حتّی اگر شب آزمون سراسری بی‌خوابی به سرت زد و خواب کافی و مناسب نداشتی ، می‌خواهی از حضور در آزمون صرف نظر کنی؟

منطقی باش ! واقعا این تصمیم درستی است که در آزمون شرکت نکنی؟ حالا همان شرایط را در آزمون امروز تجربه کن.» راه افتادم. او هم کنارم قدم برمی‌داشت. جلوی سالن که رسیدیم، گفتم:«به خدا توکّل کن ، به خودت و دانسته‌هایت اعتماد کامل داشته باش و سر جلسه فقط به پرسش‌هایی پاسخ بده که به درستی پاسخت اطمینان داری.»

دیگر رنگ پریده نبود. همه‌ی ما گاهی قول و قرارهای‌مان را فراموش می‌کنیم و درست در همان لحظات به کسی نیاز داریم تا حرف‌هایش یادآورنده‌ی تعهّدات‌مان باشد تا دوباره در مسیر صحیح رسیدن به هدفمان قرار بگیریم.

 

منبع:سایت گزینه دو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.