آغاز در آغاز . آغازی تازه شروعی جدید

سلام

لحظه لحظه ، هنگام شروع است. امّا گاهی تمام اسباب و لوازم دست به دست هم می‌دهند تا این شروع شدن را درک کنیم.

امروز هم یکی از همان روزهاست.روزهای آغازین آغاز آخرین بّرج فصل برگ‌ریز پاییز. آموخته‌ایم که همیشه در آغاز ، کارمان را با نام و یاد او و با توکل بر نیروی بیکرانش شروع کنیم که هم کار به نتیجه برسد و هم ما دلگرم به پشتیبانی آن یگانه‌ی بی‌همتا باشیم.

besmellah

چرایی این پشتوانه روشن است؛زیرا «له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شی قدیر – پادشاهی و ستایش مخصوص اوست ، زنده می‌کند و می‌میراند و می‌میراند و زنده می‌کند در حالی که او زنده‌ی دائمی است که نمی‌میرد، نیکی‌ها به دست اوست و او بر هرکاری تواناست»

به‌جاست در این آغاز باردیگر او را با تمام وجودمان بخوانیم. هم برای شروعی مجدّد و هم برای جلب یاری و پشتیبانی‌اش که در این مسیر پرفراز و نشیب سخت به آن نیازمندیم.

با نام او آغاز می‌کنیم تا خوب آغاز کرده باشیم که چنین آغازی ، نیمی از راهی است که باید بپیماییم و مطمئنّاً سرانجام آن نیز خوب خواهد بود. الهی به‌امید تو.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.