آمارهای جالب از وضعیت پاسخگویی 1000 نفر اول کنکورهای 92 و 93

آمار جالب زیر که بیانگر درصدهایی از 1000 نفر اول كنكورهاي سراسری سالهای 92 و 93 است، یک گزارش درس محور است و در جداول زیر نشان داده شده كه در هر درس، بيش‌ترين درصد و كم ترين درصد بين 1000 نفر اول هر رشته در كنكور 92 و 93 به چه ترتيب بوده است.

رشته ریاضی

کانون فرهنگی آموزش قلم چی

رشته تجربی

کانون فرهنگی آموزش قلم چی

رشته انسانی

کانون فرهنگی آموزش قلم چی

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.