آمار رشته محلهای مصوب شده برای سال تحصیلی جدید/ غیردولتیها دارای بیشترین رشته

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی کشور، تعداد رشته محل های مصوب کاردانی و کارشناسی را برای سال تحصیلی جدید اعلام کرد و گفت: به طور کلی تعداد رشته ها در مقطع کارشناسی ناپیوسته 3258 رشته است، مجموع رشته محلها در نیمسال نخست 171 هزار و 500 و مجموع نیمسال دوم نیز 12 هزار و 499 اعلام شده است.

ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری مهر با اشاره به رشته های مصوب شده توسط دفتر گسترش وزارت علوم برای سال تحصیلی 94-93 به تعداد این رشته ها برای هر دو نیمسال همچنین جمع کل آن اشاره کرد.

جداولی که در ادامه مطلب آمده است،به جزئیات این رشته ها در مقطع کارشناسی ناپیوسته اشاره کرده است.

تعداد رشته های مصوب در مقطع کارشناسی ناپیوسته

 

عنوان دوره
 

نام مقطع تعداد رشته ها مجموع رشته محلهای نیمسال نخست مجموع رشته محلهای نیمسال دوم جمع کل دو نیمسال
روزانه کارشناسی ناپیوسته سال 92 1045 20539 6356 26895
شبانه // 372 3525 3158 6683
نیمه حضوری // 6 0 900 900
غیردولتی // 1824 146536 1160 147696
مجازی // 10 900 900 1800
پردیس خودگردان // 1 0 25 25

به گفته مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم، به طور کلی تعداد رشته ها در مقطع کارشناسی ناپیوسته 3258 رشته است، مجموع رشته محلها در نیمسال نخست 171 هزار و 500 و مجموع نیمسال دوم نیز 12 هزار و 499 اعلام شده است. جمع کل دو نیمسال 183 هزار و 999 رشته است.

بر این اساس، دانشگاههای غیردولتی بیشترین رشته مصوب شده را در مقطع کارشناسی ناپیوسته و پردیسهای خودگردان نیز عنوان کمترین رشته را در این مقطع از آن خود کرده اند.

وی همچنین به تفکیک رشته محلهای آزمون سراسری 92 در مقاطع کاردانی و کارشناسی اشاره کرد.

تعداد رشته ها به تفکیک گروه های آموزشی

عنوان گروه تعداد رشته مجموع رشته محل نیمسال نخست مجموع رشته محل نیمسال دم جمع کل دو نیمسال
ریاضی و فنی 4583 182440 4801 187241
علوم تجربی 2802 89399 9804 92203
علوم انسانی 4755 202379 2166 204545
هنر 387 9084 4433 13518
زبان 498 19672 545 20217
چند گروهی 3286 159493 5546 16539

به گزارش مهر، طبق آمار وزارت علوم، گروه علوم انسانی بار دیگر عنوان پر تعدادترین رشته محل و زبان کمترین تعداد رشته محلها را از آن خود کرده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.