آمدم حال تو را از در و دیوار بپرسم…

آمدم حال تو را از در و دیوار بپرسم. ای سفر کرده جاوید من، ای مادر خوبم. آمدم بر غمِ بی مادری ‌ام زار بگریم. آمدم باز که سر بر در این خانه بکوبم.


آه ای ظلمت سنگین پر اندوه. نیک دانی که چه شب‌ها لب او گرم دعا بود؟ آخ ای خانه خورشید، گواهی. که به هر لحظه به لب‌های زنی غم‌زده گلبانگ خدا بود.


وای، وای ای در و دیوار که این گونه خموشید بدانید‌، آن‌که یک عمر پر از حادثه مهمان شما بود، آن‌که کوچید از این خانه به سرمنزل جاوید، پای تا سر همه آئینه ایمان و صفا بود…


آه ملک‌ها، آه ای همه وسعت تاریکیِ شب‌های مدینه بدانید… بدانید که در گوشه‌ی سجاده‌ی مادر، همه نور خدا بود و همه درد ولا بود. به هر دور تسبیح که چرخید، همهْ عالم و آدم، در آن سوزِ دعا بود.


آمدم مادر خوبم، آمدم تا که به خود بار دگر زهر یتیمی بچشانم. آمدم تا که به یاد تو شبی زار بگریم. تا که شرح غم بی‌مادری ام را، به فضا و در دیوار بگویم.


آمدم تا که پیشانی خود را، چو تو برخاک عبادت بگذارم. گل اشکی بفشانم، آبی از دیده ببارم…
آمدم  باز که سر بر در این خانه بکوبم، آمدم بر غم بی مادریم زار بگریم…
آه ای مادر غم‌ها، آه ای مادر خوبم…

images

کیست در تحویل سال امسال ایثاری کند؟
دم به دم فریادِ یا زهرا به لب جاری کند؟
 
کیست در ایام عید از شادی خود بگذرد؟
بهرِ مظلومیتِ زهرا عزاداری کند؟
 
کیست بعد از یا مقلب قلبِ خود را خانه ی..
حضرت زهرا نماید، بر علی یاری کند؟
 
کیست قبل از صوت هل من ناصر صاحب زمان..
یاورِ صاحب زمانش گردد و کاری کند؟
 
کیست در میدان عید و فاطمیه پرچمِ..
حیدرِ کرار بر دارد علمداری کند؟
 
کیست عیدش را فدای حضرت زهرا کند؟
کیست آیا عید امسال آبرو داری کند؟
 
کیست تا با اَحسن الحالش بگوید:یاعلی؟
تا علی شش دانگِ جنت را بر او جاری کند؟
 
images

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.