آهسته ياد بگيريد، سريع مرور كنيد

يادگيری مطالب جديد همواره با اشتياق و ذوق يادگيرنده همراه است و لذتی كه از آموختن يک نكته و مبحث جديد در فراگير ايجاد می‌شود، غير قابل انكار است. يادگيری مطالب جديد، فرايندی تدريجی و پيوسته است و نياز به صرف زمان و اندكی صبر و حوصله دارد. زمانی برای يادگيری و آشنايی با مفاهيم اوليه، زمانی برای حل تمرين تشريحی و تثبيت مطالب درسی و زمانی برای تسلط به مباحث مورد نظر از طريق حل تست لازم است. بنابراين شتاب‌زدگی در يادگيری مطالب جديد باعث پایین آمدن کیفیت مطالعه و در نتیجه بروز يادگيری‌های ناقص در فراگيران می‌شود.

يكی از ويژگی‌های آزمون‌های آزمایشی،مطالعه دوباره دروس پایه است که سبب یادگیری مطالب تازه ای میشود و با دقت در مطالعه‌ی كتاب درسی و حل تمرين‌های آن، استفاده از منابع كمک‌آموزشی مناسب و استمرار در حل تمرينات تشريحی باعث بالا رفتن راندمان يادگيری می‌شود. از ديگر ويژگی‌های آزمون‌های تابستان مرور مطالب سال گذشته و يادآوری نكته‌ها و روش‌های حل تمرين و تست است. برخلاف يادگيری مطالب جديد، مرور مطالبی كه قبلاً مطالعه شده است، بايد با سرعت بيش‌تری صورت پذيرد و يادآوری نكات مهم با صرف زمان كم‌تری انجام شود.

سرعت و دقت در مرور و مطالعه‌ی دروس، دو عامل مهم برای نتیجه‌گیری بهتر است.لازم است که در تابستان سريع مرور كنيد، آهسته ياد بگيريد و يادگيری‌های ناقص را به حداقل برسانيد.

index

استاد حسین احمدی،کنکور آسان است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.