آيا با علايق تحصيلي خود آشنا هستيد؟

بيش از ده روز از برگزاري آزمون سراسري سال 93 مي‌گذرد و اکثر داوطلبان شرکت کننده در اين آزمون در انتظار اعلام نتايج اوليه آن که معمولاً در اواسط مردادماه اعلام مي‌شود به سر مي‌برند. با توجه به شرايط زماني و فرصت‌هاي باقي‌مانده تا اعلام نتايج اوليه آزمون سراسري سال 1393 و مهلتي که پس از آن از سوي سازمان سنجش آموزش کشور به داوطلبان واجد شرايط براي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي در گروه‌هاي آزمايشي پنجگانه اين آزمون داده مي‌شود، بر آن شديم که تا زمان اعلام نتايج اوليه و مهلت انتخاب رشته،به موضوعاتي در ارتباط با آشنايي با علايق تحصيلي خود، آشنايي با استعدادها و توانايي‌هاي خود، آشنايي با «دانشگاه» و «آموزش عالي» و هدف از ورود در آن بپردازیم.
 
آشنايي با علايق تحصيلي
اجازه بدهيد که در همين ابتداي بحث و طرح موضوع، گفتارمان را با حديثي مشهور از يکي از معصومان(ع) که چندان بي‌ارتباط با عنوان این مقاله نيست آغاز کرده و سخنمان را بدان متبرک نماييم. از معصوم(ع) روايت شده است: «من عرف نفسه فقد عرف ربّه» (هر کس خود را شناخت، تحقيقاً خداي خويش را شناخته است). اين حديث و ده‌ها و بلکه صدها حديث شريف از اين دست که در اهميت شناخت از خود و خودشناسي آمده است، تنها به کار سامان دادن آخرت انسان‌ها نمي‌آيد و از آنجايي که خداوند عالميان، حکيم است و هيچ عمل او نمي‌تواند بدون حکمت باشد، انسان را نيز بنا بر اين حکمت بالغه خويش که در آفرينش تمام موجودات اعم از جمادات و نباتات و جانداران از جمله انسان جاري است، در بردارنده مجموعه‌اي از استعدادهاي بي‌کران خود که از يک انسان به انسان ديگر متفاوت است، آفريده است که مي‌تواند در چگونگي مواجه شدن آدميان با امور دنيوي‌شان و رفع امور آنها بسيار اثربخش باشد.
 
yyyy
 

 
با اين مقدمه کوتاه مي‌خواهيم عنوان کنيم که نخستين گام در انتخاب رشته تحصيلي براي هر فرد، شناخت و آشنايي فرد از خود و علايق تحصيلي واقعي خويش است. البته در همين جا بايد این نکته مهم و کلیدی را متذکر شويم که اين شناخت و آشنايي فرد از خود، تنها به علايق تحصيلي او برنمي‌گردد؛ بلکه از آنجايي که آدمي با توجه به ادراکات حسّي و عقلي خود در مواجهه با هر چيز که براي ادامه زندگي‌اش لازم مي‌آيد، دست به انتخاب مي‌زند، ناگزير از درک اين شناخت و آشنايي با علايق خود در تمام امور مربوط به زندگي فردي‌اش مي‌باشد؛ منتها در انجام برخي از امور مانند: انتخاب رشته تحصيلي، انتخاب همسر و شريک زندگي، انتخاب دوستان مناسب و … نوعاً اين «شناخت»ها رنگ و بويي ديگر مي‌يابند و در مقايسه با شناختي که انسان از علايقش راجع به غذاها، ميوه‌ها، تفريحات و … دارد از اهميت بمراتب بيشتري برخوردار مي‌شوند؛ زيرا در شناختي که او مي‌خواهد راجع به انتخاب رشته تحصيلي يا دوستان يا همسر و شريک مناسب براي زندگي مشترک پيدا کند، هر چه درجه اين آشنايي و شناخت راجع به گزينش بهترين گزينه‌ها در موارد پيشگفته، بيشتر و عميق‌تر باشد، آدمي از موفقيت مطلوب‌تري در زندگي آينده‌اش برخوردار خواهد شد و در چنين مواردي کمتر دچار شکست‌هاي احتمالي خواهد شد.
 
به همين خاطر، بهتر آن است که هر داوطلب کنکور، در اين روزهاي باقي‌مانده تا زمان اعلام نتايج اوليه و مهلت انتخاب رشته آزمون سراسري امسال، با دوري از هر گونه هيجان (که نوعاً لازمه سنين جواني است) و همين‌طور پرهيز از جوّ غالب جامعه و سفارش و توصيه افراد ناآگاه و غالبا سودجو، در خلوتي که براي خود فراهم مي‌سازد به درون خود رجوع کند و با شناختي که از علايق قلبي خويش دارد و همچنين شناخت استعدادهاي دروني که در وجود او چون گنجي پنهان نهفته است، به جست و جوي علايق دروني خود نسبت به رشته‌هاي دانشگاهي که مطلوب نظر اوست بپردازد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.