آيا به علايق تحصيلي خود آگاهي داريد؟

 بيش از ده روز از برگزاري آزمون سراسري سال 95 نمي‌گذرد و اکثر داوطلبان شرکت کننده در اين آزمون در انتظار اعلام نتايج اوليه آن که در دهه سوم مردادماه اعلام مي‌شود به سر مي‌برند. با توجه به شرايط زماني و فرصت‌هاي باقي‌مانده تا اعلام نتايج اوليه آزمون سراسري سال 1395 و مهلتي که پس از آن از سوي سازمان سنجش به داوطلبان واجد شرايط براي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي در گروه‌هاي آزمايشي پنجگانه اين آزمون داده مي‌شود، بر آن شديم که تا زمان اعلام نتايج اوليه و مهلت انتخاب رشته مقالاتی را به موضوعاتي در ارتباط با آشنايي با علايق تحصيلي خود، آشنايي با استعدادها و توانايي‌هاي خود، آشنايي با «دانشگاه» و «آموزش عالي» و هدف از ورود در آن، و آشنايي با رشته‌هاي تحصيلي اختصاص داده و در فرصت‌هاي بعدي که مقارن مهلت انتخاب رشته خواهد بود راجع به تکميل فرم انتخاب رشته‌هاي تحصيلي که به صورت اينترنتي است با شما در اين رابطه سخن بگوييم.

images

شناخت علايق تحصيلي

اجازه بدهيد که در همين ابتداي بحث و طرح موضوع، گفتارمان را با حديثي مشهور از يکي از معصومان(ع) که چندان بي‌ارتباط با عنوان مقاله امروز نيست آغاز کرده و سخنمان را بدان متبرک نماييم. از معصوم(ع) روايت شده است: «من عرف نفسه فقد عرف ربّه» (هر کس خود را شناخت، تحقيقاً خداي خويش را شناخته است). اين حديث و ده‌ها و بلکه صدها حديث شريف از اين دست، که در اهميت شناخت از خود و خودشناسي آمده است، تنها به کار سامان دادن آخرت انسان‌ها نمي‌آيد، و از آنجايي که خداوند عالميان، حکيم است و هيچ عمل او نمي‌تواند بدون حکمت باشد، انسان را نيز بنا بر حکمت بالغه خويش، که در آفرينش تمام موجودات اعم از جمادات و نباتات و جانداران از جمله انسان جاري است، در بردارنده مجموعه‌اي از استعدادهاي بي‌کران خود که از يک انسان به انسان ديگر متفاوت است، آفريده است که مي‌تواند در چگونگي مواجه شدن آدميان با امور دنيوي‌شان و رفع امور آنها بسيار اثربخش باشد.
 
با اين مقدمه کوتاه مي‌خواهيم عنوان کنيم که نخستين گام در انتخاب رشته تحصيلي براي هر فرد، شناخت فرد از خود و علايق تحصيلي واقعي خويش است؛ البته در همين جا بايد متذکر شويم که اين شناخت فرد از خود، تنها به علايق تحصيلي او برنمي‌گردد؛ بلکه از آنجايي که آدمي با توجه به ادراکات حسّي و عقلي خود در مواجهه با هر چيز که براي ادامه زندگي‌اش لازم مي‌آيد، دست به انتخاب مي‌زند، ناگزير از درک اين شناخت و آشنايي با علايق خود در تمام امور مربوط به زندگي فردي‌اش مي‌باشد؛ منتها در انجام برخي از امور مانند: انتخاب رشته تحصيلي، انتخاب همسر و شريک زندگي، انتخاب دوستان مناسب و … نوعاً اين «شناخت»ها رنگ و بويي ديگر مي‌يابند و در مقايسه با شناختي که انسان از علايقش راجع به غذاها، ميوه‌ها، تفريحات و … دارد از اهميت بمراتب بيشتري برخوردار مي‌شوند؛ زيرا در شناختي که او مي‌خواهد راجع به انتخاب رشته تحصيلي يا دوستان يا همسر و شريک مناسب براي زندگي مشترک پيدا کند، هر چه درجه اين آشنايي و شناخت راجع به گزينش بهترين گزينه‌ها در موارد پيشگفته، بيشتر و عميق‌تر باشد، آدمي از موفقيت مطلوب‌تري در زندگي آينده‌اش برخوردار شده و در چنين مواردي کمتر دچار شکست‌هاي احتمالي خواهد شد.
 
به همين خاطر، بهتر آن است که هر داوطلب کنکور، در اين روزهاي باقي‌مانده تا زمان اعلام نتايج اوليه و مهلت انتخاب رشته آزمون سراسري امسال، با دوري از هر گونه هيجان (که نوعاً لازمه سنين جواني است) و همين‌طور پرهيز از جوّ غالب جامعه و سفارش و توصيه افراد ناآگاه، در خلوتي که براي خود فراهم مي‌سازد به درون خود رجوع کند و با شناختي که از علايق قلبي خويش دارد و همچنين شناخت استعدادهاي دروني که در وجود او چون گنجي پنهان نهفته است، به جست و جوي علايق دروني خود نسبت به رشته‌هاي دانشگاهي که مطلوب نظر اوست بپردازد. مطميناً پيش از آشنايي داوطلب با رشته‌هاي مختلف تحصيلي و پرداختن وي به اين موضوع که کدام يک از اين رشته‌ها زودتر او را به جريان زندگي مرفه و آسوده متصل مي‌سازند، و همين‌طور پيش از آشنايي او با استعدادها و توانايي‌هاي خود، که بحث ما در ستون «يادداشت هفته» شماره بعد خواهد بود، پرداختن عميق به علايق تحصيلي از سوي فرد داوطلب، مي‌تواند او را در آشنايي با مراحل بعد ياري نمايد.
 
در بخش های بعدی از این سلسله از مقالات بیشتر در این رابطه با شما سخن خواهیم گفت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.