آیا به خط پایان می‌رسید؟

در مسابقات اتومبیل‌رانی، اتومبیلی که سوخت اشتباه زده باشد برنده نمی‌شود. برای رسیدن به بهترین نتیجه و پیروز شدن باید هر کاری که شما را به هدفتان نزدیک‌تر می‌کند انجام دهید.

در مسابقه‌ی کنکور یا مسابقه‌ی پیشرفت درسی، سوخت شما همان کتاب‌های درسی و منابع کمک آموزشی استاندارد است.

اگر در ابتدای سال منطبق با برنامه‌ی آزمون آزمایشی که در آن شرکت می کنید، منابع مطالعاتی خود را مهندسی کنید می‌توانید در نیم‌سال اول به موفقیت‌های بزرگ دست یابید و در انتهای خط پایان که نیم‌سال دوم و کنکور 94 است سربلند و پیروز باشید.

به نظر شما افرادی که در ابتدای سال، منابع آموزشی خود را مهندسی می‌کنند به چه موفقیت‌هایی خواهند رسید؟آیا به خط پایان خواهند رسید؟

images

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.