آیا دانش‌آموزان برتر الگوی شما هستند؟

دانش‌آموزان برای رسیدن به موفقیت و پیروز شدن همیشه سعی می‌کنند کارهایی را که دانش‌آموزان برتر یا موفق انجام داده‌اند را الگوبرداری کنند و خودشان را در قالب روش مطالعه‌ و درس خواندن آن‌ها قرار دهند.

مثلاً مشاهده می‌شود وقتی دانش‌آموزی تراز بهتر یا رتبه‌ی بهتری را کسب می‌کند بقیه‌ی دانش‌آموزان و حتی متأسفانه در برخی از موارد اولیای محترم نیز اولین پرسشی که در ذهنشان نقش می‌بندد این است که کدام کتاب را خوانده‌اند؟ از کدام انتشارات کتاب خریده‌اند؟ به کدام کلاس تقویتی رفته‌اند؟ چند ساعت در روز درس خوانده‌اند؟ چه مقدار تستی و تشریحی درس خوانده اند؟

شما دانش‌آموزان عزیز اولین سؤالی که بعد از مشاهده‌ی نتیجه‌ی خود و سایرین مشاهده می‌کنید، کدام است؟

index

1-    نحوه‌ی حفظ نقاط قوت خود

2-    علت پایین بودن تراز در یک درس

3-    تطبیق نتایج با دفتر برنامه‌ریزی و بررسی دفتر برنامه‌ریزی

4-    علت وجود اشتباهات با وجود مطالعه و یادگیری خوب

5-    مقایسه‌ی تراز و رتبه‌ی این آزمون با آزمون‌های قبلی خود

6-    آیا کارهای درستی را انجام داده‌اید که به نتیجه رسیده‌اید؟

7-    آیا منابع مطالعاتی درستی را برای مطالعه انتخاب کرده‌اید؟

تلاش کنید فکر و ذهنتان فقط و فقط درگیر خودتان باشد و در حاشیه نباشید و تنها گوشه‌ی ‌چشمی به رقبای خودتان داشته باشید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.