آیا ذهن شما هم جلوتر از شما حرکت می‌کند؟

روزی از یک استاد پرسیدند: «چه‌طور می‌توانید به انجام این همه کار برسید؟»

او با وجود مشغله‌ای که داشت پاسخ داد: «وقتی از جایم بلند می‌شوم، از جایم بلند می‌شوم! وقتی که راه می‌روم، راه می‌روم. وقتی که می‌نشینم، نشسته‌ام؛ وقتی که غذا می‌خورم، غذا می‌خورم؛ وقتی که صحبت می‌کنم، صحبت می‌کنم. وقتی استراحت می کنم، استراحت می کنم»

مردم کلام او را قطع کردند و گفتند: «خوب ما هم همین کارها را می‌کنیم. شما چه کار اضافه‌ای را انجام می‌دهید که موفق می‌شوید؟» استاد دوباره جواب داد: «وقتی از جایم بلند می‌شوم، از جایم بلند می‌شوم؛ وقتی که راه می‌روم، راه می‌روم؛ وقتی که می‌نشینم، نشسته‌ام؛ وقتی که غذا می‌خورم، غذا می‌خورم؛ وقتی که صحبت می‌کنم، صحبت می‌کنم.وقتی استراحت می کنم، استراحت می کنم»

images

مردم مجدداً به اوگفتند: « ما هم این کارها را انجام می‌دهیم.»

استاد ادامه داد: «نه، این طور نیست! شما وقتی که نشسته‌اید، ذهنتان از قبل ایستاده است؛ وقتی که بلند می‌شوید، ذهنتان از قبل دویده است، وقتی که می‌دوید، از قبل به مقصد رسیده‌اید.»

ذهن شما چه‌طور؟ آیا ذهن شما هم پیشاپیش شما حرکت می‌کند؟

اگردر هر لحظه به طور کامل روی کار خود تمرکز کنید ضمن داشتن آرامش حین انجام کار، آن را به نحو احسن و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌دهید و به این ترتیب به همه‌ی کارهای دیگر نیز می‌رسید.

شما هم از همین لحظه این کار را امتحان کنید.

افسار ذهنتان را به دست بگیرید. آن را با خود همگام کنید و اجازه‌ی فرار به آن ندهید.

سال جدید، زمان کنترل ذهن و پیشرفت ذهن و جسم با هم است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.