ابر رحمت در مصیبت على(ع)

على امشب چرا بهر عبادت بر نمى ‏خیزد؟

چرا شیر خدا از بهر طاعت‏ بر نمى‏ خیزد؟

 

خداجوئى كه از یاد خدا یكدم نشد غافل

چه رو داده كه از بهر عبادت بر نمى‏ خیزد

 

از آن ضربت كه بر فرق على زد زاده ملجم

یقین دارم كه از جا، تا قیامت‏ بر نمى ‏خیزد

 

به محراب دعا در خون شناور گشته شیر حق

دگر بهر دعا آن ابر رحمت ‏بر نمى‏ خیزد

 

ز كینه ابن ملجم آتشى افروخت در عالم

كه زین آتش بجز دود ندامت‏ بر نمى‏ خیزد

 

طبیب آن زخم سر را دید و گفتا با غم و حسرت

على دیگر از این بستر سلامت‏ بر نمى ‏خیزد

 

نهد سر هر كسى بر آستان مرتضى ای دوست

ازاین درگاه تا روز قیامت ‏بر نمى‏ خیزد

postcard-martyrdom-hazrat-ali

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.