ابزار خاص ، حساب ویژه !

سلام

اغلب وقتی به کارهایی که دیگران انجام می‌دهند، نگاهی ساده انگارانه و غیر دقیق داشته باشیم ، نتیجه آن خواهدشد که بخشی از فعّالیّت‌ها را غیرضروری و پیشِ‌ پا افتاده تلقّی کنیم. در حالی‌که در بیش‌تر موارد و مواقع همان کارهای به‌ظاهر ساده و غیر ضروری ، اهمّیّتی هم‌پای کارهای اصلی دارند.

کوزه‌گری که سفال را شکل داده است ، برای محکم و قابل استفاده نمودن ساخته‌اش باید آن را در کوره قرار دهد. او قبل از قرار دادن کوزه‌ در کوره ، بخش‌های خارجی ساخته‌اش را فوت می‌کند. اگرچه به‌نظر می‌رسد این فوت ، کاری غیرضروری و رفتاری از روی عادت است امّا واقعیّت این است که انجام نشدن این کار سبب خواهدشد تا گلِ ساخته شده در کوره تغییر شکل دهد. می‌دانید چرا؟

XXL 3d render of a cartoon character thinking about a solution.

زیرا خاک‌ و گردوغباری که به‌صورت طبیعی بر روی کوزه‌ی گلی می‌نشیند سبب جلوگیری از نفوذ یکنواخت حرارت به لایه‌های درونی این جسم دست‌ساز گلی می‌شود. درحالی‌که همان فوت به‌ظاهر ساده ، مسیر نفوذ حرارت را هموار خواهدکرد.

بسیاری از کارهایی که در مسیر آماده سازی خود برای شرکت در کنکور سراسری باید انجام دهیم درست مانند همین فوت کوزه‌گری است. اگرچه این فوت مهارت است ولی توجّه به ضرورت انجام آن باعث می‌شود تا در پای‌بندی به آن مصمّم و استوار باشیم.

بیایید از امروز روی فوت‌های‌تان ـ کارهای به‌ظاهر ساده‌ای که باید انجام دهید تا فعّالیّت‌های‌تان کامل باشند. ـ حساب ویژه‌ای بازکنید.رمز موفقیت در همین نکات به ظاهر ساده اما در عین حال بسیار کلیدی و مهم نهفته است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.