احمدی نژاد به دانشگاه رفت/ استقبال برخی اساتید علم و صنعت

رخی استادان دانشگاه علم و صنعت برای استقبال از احمدی نژاد جهت ورود به دانشگاه علم و صنعت به درب منزلش رفتند و وی را تا دانشگاه همراهی کردند.

به گزارش خبرنگاردانشگاهی خبرگزاری مهر، صبح امروز هماهنگ شده بود که برخی اعضای هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت از جمله حمید بهبهانی وزیر سابق راه و معلم احمدی نژاد همچنین حسن زیاری رئیس دانشگاه پیام نور برای استقبال از احمدی نژاد جهت شروع تدریس در دانشگاه علم و صنعت به درب منزلش بروند. با آمدن این اساتید خبرنگاران و اهالی میدان 72 بار دیگر دور احمدی نژاد جمع شدند.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره این نکته که توضیحاتی را در خصوص دانشگاه جدیدش ارائه کند تنها به بیان یک جمله بسنده کرد و گفت: اخبار جدید را در آینده اعلام می کنم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که از همین امروز تدریسش را در دانشگاه آغاز می کند با تعجب پرسید: مگر سال تحصیلی آغاز شده که من تدریسم را آغاز کنم.

پس از سوال احمدی نژاد خبرنگاران وی را در جریان آغاز سال تحصیلی قرار دادند. یکی از اهالی میدان 72 که احمدی نژاد او را شناخت بسیار اصرار داشت درباره وامی که درخواست کرده با رئیس جمهور سابق صحبت کند اما احمدی نژاد به وی گفت فعلا باید بروم دانشگاه ساعت 10، 10:30 شب برمی گردم آن وقت با هم صحبت می کنیم.

با ورود احمدی نژاد به دانشگاه، تعداد زیادی از استادان دانشگاه علم و صنعت در این دانشگاه به استقبال احمدی نژاد آمدند و از همان لحظات ابتدایی ورودش به دانشگاه مورد استقبال گرم آنان قرار گرفت.

وی پس از استقبال وارد دانشکده عمران که محل تحصیلش در سال تحصیلی جدید است و وی سال ها سمت هیئت علمی این دانشگاه را دارد شد.

احمدی نژاد در جمع خبرنگاران تنها به بیان چند جمله درمورد دانشگاه علم و صنعت بسنده کرد و گفت: اینجا خانه من است پس از سالها بار دیگر به خانه ام بازگشتم.

وی همچنین در پاسخ به پرسش مهر با توجه به شرایط پیش آمده و حواشی که درباره دانشگاهش مطرح شده، گفت: این مسائل همیشه در مملکت وجود دارد و درباره این موضوع بعدا اظهار نظر می کنم.

همچنین حمید بهبهانی آرم مخصوص دانشگاه علم و صنعت را به احمدی نژاد اهدا کرد.نزدیک دانشکده عمران به پاس استقبال از احمدی نژاد گوسفندی برای وی ذبح شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.