اراده‌ات تنومندتر از هر درختي است

رام‌کنندگان حيوانات سيرک براي مطيع کردن فيل‌ها از ترفند ساده‌اي استفاده مي‌کنند. زماني که حيوان هنوز بچه است، يکي از پاهاي او را به تنه‌ي درختي مي‌بندند.

حيوان جوان هر چه تلاش مي‌کند نمي‌تواند خود را از بند خلاص کند. اندک اندک اين عقيده که تنه‌ي درخت خيلي قوي‌تر از اوست در فکرش شکل مي‌گيرد. وقتي حيوان بالغ و نيرومند شد، کافي است شخصي نخي را به دور پاي فيل ببندد و سر ديگرش را به شاخه‌اي گره بزند. فيل براي رها کردن خود هیچ گونه تلاشي نخواهد کرد.

index

ذهن ما نيز همچون اين باور، اغلب با رشته‌هاي ضعيف و شکننده‌اي مشوش مي‌شود. به خود جرئت تلاش کردن نمي‌دهيم، غافل از اين‌که براي به دست آوردن موفقيت، يک عمل جسورانه کافي است.

از کنکورت يک درخت تنومند نساز. باور داشته باش که اگر در اين فرصت باقي‌مانده تا کنکور به توصيه‌ها عمل کني و با برنامه ریزی صحیح،اصولی و مبتنی بر آزمون آزمایشی ات پیش بروی حتما به موفقیت دست پیدا خواهی کرد.

کنکور نه اقيانوس است، نه دريا و نه استخر، بلکه يک ليوان آب است؛ به سادگي آن را سر بکش.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.