اردیبهشت؛ زمانی برای درس خواندن(قسمت دوم)

در آمادگی برای امتحانات پایان سال و نیز آزمون سراسری، حتماً به نکات زیر توجه داشته باشید:
 
 1- مجموعهای از پرسشهای امتحانات سالهای قبل را تهیه کنید. این موضوع به شما کمک می‌کند تا در وقت کمتری، مطالب مهم را در یک درس جمع آوری و مطالعه کنید.
 
۲- دقت داشته باشید که در حین درس خواندن برای امتحان نیز میتوانید فعالیتهایی نظیر خلاصه‌نویسی درس موردنظر را ادامه دهید. هنگام مطالعه، انجام این فعالیتها را قطع نکنید. انجام این فعالیتها به شادابسازی مطالعه شما نیز کمک میکنند؛ به علاوه، باعث می‌شود تا اگر برخی از مطالب یک درس جا مانده باشد، شما آن را به خلاصه‌های خود، که بلافاصله پس از امتحانات باید برای آخرین بار مرور کنید، اضافه نمایید.
 
ideas1

۳-  هنگام برنامهریزی برای امتحانات، به مباحثی که اخیراً تدریس شده است، بیشتر اهمیت داده و در مقایسه با سایر مباحث، مطالعه آنها را در اولویت قرار دهید؛ چرا که این مطالب، کمتر دوره شده و مورد آزمون و امتحان قرار گرفتهاند و ممکن است که تسلط شما بر آنها کامل و کافی نباشد؛ به همین دلیل و برای اینکه مطالعه چنین مباحثی در روزهای امتحان، باعث اضطراب و نگرانی نشود، بهتر است که در اولویت مطالعه و تمرین و تکرار قرار گیرند.
 
۴- از قبل هیچ تصوّری نسبت به این دوره از امتحانات‌ در ذهن خود تعریف نکنید. تصورات قبلی که برای خودتان میسازید، باعث خواهند شد که تمرکز واقعی شما از بین رفته و پیشداوری شما حوزه فعالیتتان را محدود کند.
 
۵- قدر روزهای فاصله افتاده بین امتحانات را بدانید و از لحظه لحظههای آن استفاده کنید. یک استراحت کوتاه (یکی دو ساعته) پس از هر آزمون، کافی است تا از فضای آزمون قبلی خارج شوید و کار آمادهسازی برای آزمون بعدی را آغاز کنید، و یا اینکه اگر تخمین می‌زنید که وقت بیشتری داشته باشید، بیش از اینکه آن را صرف امتحان بعدی نمایید، به انجام کارهایی اختصاص دهید که باعث آمادگی بیشتر شما در کنکور می‌شود؛ مثلاً می‌توانید تست‌های همان درس را زده و با حل و مطالعه آنها هم خود را محک زده و هم اینکه برای امتحان، بیشتر آماده شوید.
 
۶- با برنامهای منظم و دقیق پیش بروید تا امکان مطالعه بهتر برای امتحانات و کنکور فراهم شود. بدون برنامه، کم کم استرس و به همریختگی شما بیشتر میشود و برخی از دروس باعث نگرانی‌تان خواهند شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.