از بعثت او جهان جوان شد …

از بعثت او جهان جوان شد / گیتى چو بهشت جاودان شد
 
خوشبخت کسى کز امت اوست / در سایه دین و رحمت اوست
 
با بعثت آن نبى مرسل / بتخانه به کعبه شد مبدل‏
 
این عید به اهل دین مبارک / بر جمله ی مسلمین مبارک . . .
 
hadith-1

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.