از تکنیک‌های تست‌زنی غافل نمانید

همه‌ی شما با تكنيك‌هاي تست زنی ضربدر و منها یا زمان‌هاي نقصاني آشنا هستيد؛ اما ممکن است تعداد پاسخ‌هاي نادرست شما در آزمون‌های آزمایشی زياد باشد يا با كمبود وقت مواجه شويد.

گام اول و در واقع مهمترین گام در اجراي درست تكنيك‌ها رسيدن به شناخت كامل از ميزان آمادگي خودتان در مباحث مختلف هر يك از درس‌های عمومی و اختصاصی ست.

index

باید قدرت تشخيص  تست‌هاي ساده و سخت را بدون پيش‌داوري و توجه ظاهري به صورت تست داشته باشيد و بتوانيد تست‌هاي وقت‌‌گيري را كه ممكن است شما را درگير خود کند و با كمبود زمان (خصوصاً در عمومي‌ها) در انتهاي آزمون‌ها مواجه شوید بخوبی بشناسید.

اين کار، تنها با تكرار و تمرين در منزل ميسر خواهد بود. هنگام تست زدن قبل از مراجعه به پاسخ صحيح، نوع تست را براي خود مشخص كنيد. در انتها با مراجعه به پاسخ‌نامه، درستیِ تشخيص خود را بررسی كنيد تا با آگاهي از ميزان واقعي آمادگي خود در تك تك مباحث در دروس اختصاصي‌ و دروس عمومي‌ هدف‌گذاري مناسبي براي آزمون‌ها داشته باشيد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.