از سوي سازمان سنجش اعلام شد: فهرست منابع سؤالات آزمون سراسري سال 1396

سازمان سنجش آموزش کشور فهرست کتب منبع سوالات آزمون سراسری سال 96 را اعلام کرد. بر اساس این گزارش فهرست این کتب در گروه‌های آزمایشی مختلف به شرح زیر است:

books-icon-512

 الف ـ دروس عمومي

نام درس
نام کتاب در سالي ـ واحدي
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
1- زبان و ادبيات فارسي
ادبيات فارسي (2)
1/220
دوم
93
کليه رشته ها
ادبيات فارسي (3)
1/249
سوم
94
کليه رشته­ها غير از علوم انساني
زبان و ادبيات فارسي عمومي
1/283
پيش‌دانشگاهي
95
کليه رشته ها
ادبيات فارسي 3 (تخصصي انساني)
2/249
سوم
94
مخصوص علوم انساني
زبان فارسي 3 ( تخصصي انساني)
4/249
سوم
94
مخصوص علوم انساني
زبان فارسي 3 (غير علوم انساني)
3/249
سوم
94
کليه رشته­ها )غير از علوم انساني(
2- عربي
عربي 2 (غير از علوم انساني)
1/224
دوم
93
کليه رشته­ها (غير از علوم انساني)
عربي 2 ( علوم انساني)
2/224
دوم
93
مخصوص علوم انساني
عربي 3 ( غير از علوم انساني)
1/254
سوم
94
کليه رشته­ها (غير از علوم انساني)
عربي 3 (علوم انساني)
2/254
سوم
94
مخصوص علوم انساني
3- فرهنگ و معارف اسلامي
قرآن و تعليمات ديني 2 (دين و زندگي)
222
دوم
93
کليه رشته­ها
قرآن و تعليمات ديني 3 (دين و زندگي)
251
سوم
94
کليه رشته­ها
معارف اسلامي (دين و زندگي)
1/285
پيش­دانشگاهي
95
کليه رشته­ها
4- زبان انگليسي
انگليسي 3
1/252
سوم
94
کليه رشته­ها
انگليسي 1 و 2
1/284
پيش‌دانشگاهي
95
کليه رشته­ها
 
ب ـ دروس تخصصي گروه علوم رياضي
D.95.G.S.01
نام درس
نام کتاب در سالي ـ واحدي
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
1- رياضيات
هندسه 1
2/233
دوم
93
 
آمار و مدلسازي
3/234
دوم
93
هندسه 2
4/258
سوم
94
رياضيات 2
2/234
دوم
93
حسابان
1/258
سوم
94
جبر و احتمال
2/258
سوم
94
هندسه تحليلي و جبر خطي
1/294
پيش‌دانشگاهي
95
حساب ديفرانسيل و انتگرال
1/295
پيش‌دانشگاهي
95
رياضيات گسسته
1/296
پيش‌دانشگاهي
95
2- فيزيک
فيزيک 1 و آزمايشگاه
2/206
اول
92
 
فيزيک 2 و آزمايشگاه
2/226
دوم
93
فيزيک 3 و آزمايشگاه (ويژه رياضي)
4/256
سوم
94
فيزيک (ويژه رياضي)
2/293
پيش‌دانشگاهي
95
3- شيمي
شيمي 2 و آزمايشگاه
1/227
دوم
93
 
شيمي 3 و آزمايشگاه
1/257
سوم
94
شيمي
1/289
پيش‌دانشگاهي
95
 
ج ـ دروس تخصصي گروه علوم تجربي
 
نام درس
نام کتاب در سالي ـ واحدي
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
1- زمين­شناسي
زمين شناسي
1/262
سوم
94
 
علوم زمين
1/291
پيش‌دانشگاهي
95
2- رياضيات
هندسه 1
2/233
دوم
93
 
رياضيات 2
2/234
دوم
93
آمار و مدلسازي
5/258
سوم
94
رياضيات 3 (ويژه علوم تجربي)
3/258
سوم
94
رياضيات عمومي 1 و 2
1/292
پيش‌دانشگاهي
95
3- زيست شناسي
زيست­شناسي و آزمايشگاه 1
1/231
دوم
93
 
زيست­شناسي و آزمايشگاه 2
1/261
سوم
94
زيست­شناسي
2/290
پيش‌دانشگاهي
95
4- فيزيک
فيزيک 1 و آزمايشگاه
2/206
اول
92
 
فيزيک 2 و آزمايشگاه
2/226
دوم
93
فيزيک 3 و آزمايشگاه (علوم تجربي)
3/256
سوم
94
فيزيک (علوم تجربي)
1/288
پيش‌دانشگاهي
95
5- شيمي
شيمي 2 و آزمايشگاه
1/227
دوم
93
 
شيمي 3 و آزمايشگاه
1/257
سوم
94
شيمي
1/289
پيش­دانشگاهي
95
 
دـ دروس تخصصي گروه علوم انساني
 
نام درس
نام کتاب در سالي ـ واحدي
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
1- رياضيات
رياضيات 1
1/211
اول
92
 
آمار و مدلسازي
3/234
دوم
93
رياضي(ويژه علوم انساني ـ علوم و معارف‌اسلامي)
6/258
سوم
94
رياضي پايه
2/292
پيش‌دانشگاهي
95
2- اقتصاد
اقتصاد
1/240
دوم
93
 
3- زبان و ادبيات فارسي
تاريخ ادبيات ايران و جهان 1
1/246
دوم
93
 
تاريخ ادبيات ايران و جهان 2
1/276
سوم
94
آرايه­هاي ادبي
1/280
سوم
94
ادبيات فارسي ويژه علوم انساني
4/283
پيش‌دانشگاهي
95
4- زبان عربي
عربي 2 (ويژه علوم انساني)
2/224
دوم
93
 
عربي 3 (ويژه علوم انساني)
2/254
سوم
94
عربي
1/316
پيش‌دانشگاهي
95
5- تاريخ
تاريخ ايران و جهان 1
4/235
دوم
93
 
تاريخ ايران و جهان 2
3/271
سوم
94
تاريخ شناسي
1/302
پيش‌دانشگاهي
95
6- جغرافيا
جغرافياي 1
2/225
دوم
93
 
جغرافياي 2
4/271
سوم
94
جغرافيا
2/297
پيش‌دانشگاهي
95
7- علوم اجتماعي
جامعه­شناسي 1
1/243
دوم
93
 
جامعه شناسي 2
1/281
سوم
94
علوم اجتماعي (جامعه­شناسي نظام جهاني)
1/300
پيش‌دانشگاهي
95
8- فلسفه
فلسفه
1/277
سوم
94
 
فلسفه (آشنايي با فلسفه اسلامي)
1/317
پيش‌دانشگاهي
95
9- منطق
منطق
277
سوم
94
 
10- روان­شناسي
روان­شناسي
1/268
سوم
94
 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.