از همین حالا شروع کن

احساستان در پایان نیم‌سال اول چیست؟

اگر از عملکرد خود در نیم‌سال اول راضی هستید باید به شما تبریک گفت و امیدوارم هم‌اکنون نیم‌سال اول را به خوبی جمع‌بندی کنید و با انرژی به سمت نیم‌سال دوم حرکت کنید.

اما اگر پشیمانی که چرا هدف‌گذاری مورد نظر خود را در رابطه با دروس و آزمون های آزمایشی نادیده گرفتی؟هنوز هم خیلی دیر نشده است. بله دیر نشده،از نیم‌سال دوم شروع کن.

sdff

اگر پشیمانی که چرا قدر لحظات خود را برای رسیدن به هدفت ندانستی؟ حسرت زمان ازدست‌رفته را نخور! دیر نشده، از نیم‌سال دوم شروع کن.

اگر پشیمانی که چرا کاملا ًبا برنامه‌ی آزمون آزمایشی خود هماهنگ و همراه نبودی و گاهی مسیرت را تغییر دادی؟ دیر نشده، از نیم‌سال دوم شروع کن.

اگر پشیمانی که چرا درس هر روز را همان روز نخوندی و برنامه ریزی درسی آن را اجرا نکردی و نزدیک امتحانات پشیمان شدی؟ دیر نشده، از نیم‌سال دوم شروع کن.

یادت باشد که نیم‌سال سومی در کار نیست؛ پس از همین الان به فکر باش.حتما موفق می شوی…….

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.