از کی بپرسم؟

سلام

 فراوان شنیده‌اید نقل قول‌هایی را که معمولاً بیان کننده‌ی نظرات و تجربیّات شخصی افراد هستند.

عباراتی که معمولاً با  «یکی از دوستانم …» ، «بچه‌‌ها…» ، «یکی از معلّم‌های مدرسه‌مان …» ، «یکی از رتبه برترهای آزمون سراسری …» شروع می‌شوند.

اگرچه شنیدن و استفاده از تجربیّات شخصی دیگرانی که قبل از ما راهی را پیموده‌اند و مسیری را پشت سر گذاشته‌اند کاری پسندیده و ارزشمند است امّا بنا کردن بنیان فعّالیّت و پایه ریزی اساس کار به ویژه امور علمی بر مبنای این تجربه‌های شخصی هرگز منطقی و اصولی نیست.

برای آن که فعّالیّت و تلاش درسی به گونه‌ای باشد که بتوان از آن برای موفّقیّت پایه و اساسی محکم و استوار ساخت ، باید راهکارها را از متخصّصین و کارشناسان باسابقه و پرتجربه آموخت و البتّه با تجربه‌های شخصی آمیخت. این همان کلید طلایی موفقیت است.

images

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.