استراتژی افزایش تمرکز در مطالعه

تمرکز یکی از عوامل بسیار کلیدی و مهم هنگام مطالعه و درس خواندن است که در میزان و مهمتر از آن کیفیت یادگیری تأثیر مستقیم دارد.

داشتن تمرکز باعث می‌شود زمانی که صرف مطالعه می‌شود، مفید بوده و راندمان یادگیری به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یابد. برای افزایش تمرکز می‌توان استراتژی‌های خاصی را دنبال کرد. به چند نمونه از آن‌ها دقت کنید و سعی کنید هنگام درس خواندن از به خوبی آن‌ها کمک بگیرید:

images

·      برای مطالعه و درس خواندن مکان ثابتی در نظر بگیرید.

·      اشیای اضافه را که منجر به حواس‌پرتی‌تان می‌شود از محل حذف کنید.

·      ساعت مطالعه‌ی هر درس را بیش‌تر از 1.5 تا 1 ساعت در نظر نگیرید.

·      در حضور جمع و همراه با تلویزیون یا موسیقی درس نخوانید.

·      تنوع را در برنامه‌ی مطالعاتی خود رعایت کنید.

·      اطمینان از مفید بودن مطالعه به افزایش میزان تمرکز کمک شایانی می‌کند. بعد از مطالعه‌ی یک مبحث با طرح چند سؤال و پاسخ‌گویی به آن‌ها برای خود اطمینان خاطر فراهم کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.