استفاده از دفتر برنامه‌ریزی چه نتیجه‌‌ای خواهد داشت؟

مهم ترین ویژگی های استفاده از دفتر برنامه ریزی به عنوان یکی از ابزارهای ضروری برای دانش آموزان و بخصوص داوطلبان کنکور عبارتست از:

1- دانش‌آموز یا داوطلب کنکور با تکمیل دفتر برنامه‌ریزی توان واقعی خود را پیدا کرده و می‌تواند طبق آن برنامه‌ریزی درستی  انجام دهد و از بلندپروازی‌های غیر منطقی دوری کند.

2- دانش آموز به تدریج روش‌های غلط و اشتباه  خود را پیدا کرده و تصمیم‌های درست و منطقی‌تری را می‌گیرد و برای عادت‌های اشتباه در پی پیدا کردن راه حل کاربردی برمی‌آید.

images

3- نوشتن دفتر برنامه‌ریزی باعث افزایش ساعت مطالعه شده و با ثبت وضعیت خود و ارزیابی در یک رقابت جدی با خود قرار می‌گیرد و باعث شناخت توان واقعی خود می‌شود و عوامل استرس‌زا را از خود دور می‌کند.

4- دانش‌آموز با واقعیت وضعیت خود مواجه می‌شود. این شناخت از وضعیت کمی و کیفی جایگاه واقعی او را مشخص می‌کند که مهم‌ترین و ضروری‌ترین عامل برای برداشتن گام‌های اصلی در برنامه‌ریزی آموزشی است.

5- ارزیابی از کارهای انجام‌شده به‌تدریج باعث افزایش اعتمادبه‌نفس و انگیزه در دانش‌آموز می‌شود که می‌تواند عامل اصلی پیشرفت و موفقیت در هر زمینه ای باشد.

دانش‌آموز به مرور زمان با ادامه‌ی این روند در دفتر برنامه‌ریزی گزارشی از کمیت و کیفیت مطالعه‌ی خود به دست می‌آورد و عملکرد خود را به‌راحتی مشاهده می‌کند.

توصیه می‌کنم اولیا در تهیه و تکمیل دفتر برنامه‌ریزی دانش‌آموز را تشویق کنند و آن را جدی بگیرند و مرتب نوشته‌های آن‌ها را بررسی کنند و هیچ گاه به جای دانش‌آموز دفتر برنامه ریزی را ننویسند. بعضی از دانش‌آموزان در تکمیل این دفتر زود خسته  و مأیوس می‌شوند. سعی کنید کمکشان کنید تا توان واقعی خود را بشناسند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.