استمرار در خواندن درس هر روز در همان روز

با شروع سال تحصیلی جدید،تمام تمرکز، انگیزه، تلاش و برنامه‌ریزی‌تان را برای یک شروع بسیار خوب آماده کنید.

از همین شروع کار به طور مستمر به مواردی همچون مطالعه‌ی درس هر روز در همان روز و دنبال کردن ارزیابی آزمون های مدرسه و آزمون های آزمایشی و حل تمرین از کتاب های کمک آموزشی استاندارد و پیگیری دفتر برنامه‌ریزی توجه داشته باشید.

برنامه‌ی شخصی خود و برنامه‌ی مدرسه و برنامه‌ی آزمون آزمایشی خودتان را به صورت موازی دنبال کنید تا نه از مدرسه عقب بیفتید و نه مجبور به غیبت در آزمون‌ها شوید. منابع مطالعاتی خود را بر اساس مراحل پنج‌گانه‌ی مطالعاتی جمع‌آوری کنید تا دچار آشفتگی یا سردرگمی نشوید. تلاش کنید در این ماه مهر که نقطه‌ی آغاز ماراتن علم‌آموزی‌تان است با قدرت هر چه تمامتر آغاز کنید.

index

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.