اشتباه ، بخشی ضروری ازفرایند یادگیری است

برخی دانش آموزان و داوطلبان آزمون سراسری وقتی اشتباهات خود را در آزمون های آزمایشی می بینند ناراحت می شوند و خود را سرزنش می کنند که چرا به آن سوالات پاسخ اشتباه داده اند .

این دانش آموزان توجه ندارند که اشتباه بخشی واقعا ضروری از فرایند یادگیری است .آیا کودکی را دیده اید که به یک باره راه رفتن را یادبگیرد و زمین نخورد . در هر نوع دیگر از یادگیری هم وضع به همین ترتیب است .

mistake-300x199

اشتباهات ما نوعی یادگیری ناقص است باید آن ها را تشخیص دهیم و از شناختن اشتباهات خوشحال شویم و با اصلاح روند مطالعه و برنامه ریزی یادگیری ناقص را به یادگیری کامل تبدیل کنیم .

اشتباهات خود را خواه در آزمون ها باشد یا در تمرین هایی که در منزل انجام می دهید ، در دفتر ویژه ای که برای اینکار در نظر گرفته اید یادداشت کنید. یادگیری از نکات این اشتباهات منبع بسیار خوبی برای تمرین ها ی بعدی شما به ویژه در دوران جمع بندی و نزدیک کنکور سراسری خواهند بود .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.