اصول کلیدی برنامه‌ریزی درسی(قسمت دوم)

۳ـ برنامه‌ای که مناسب حالتان باشد، طرح‌ریزی کنید. در تنظیم برنامه پیش‌بینی کنید که وقتی را برای مطالعه هر درس در نظر بگیرید و در آن وقت، حداکثر آمادگی را برای انجام آن کار داشته باشید؛ مثلاً اگر مطالعه زبان انگلیسی برای شما مشکل است، و در ضمن مناسب‌ترین وقتی که شما می‌توانید تماس حواس و نیروی خود را در کار مطالعه این درس صرف کنید، صبح‌های زود است، موقع تنظیم برنامه مواظب باشید که مطالعه زبان انگلیسی را برای صبح بگذارید.
 
از آنجا که ثابت شده است هر آنچه پیش از خوابیدن فرا گرفته شود دیرتر فراموش می‌گردد، به طور کلی بهتر است که مطالعه درس‌های مشکل را برای شب و پیش از خواب بگذارید، و مطالعه دروس حفظی مانند: زبان، تاریخ، اجتماعی و … را به ساعات اولیه صبح موکول نمایید.
 
index

نکته‌ای که ذکر آن در اینجا ضرورت دارد، این است که ساعاتی که از آنها نام بردیم، معمولاً بهترین ساعات برای مطالعه دروس مختلف هستند، اما این ساعات لزوماً برای هر فردی چنین نیستند؛ به طوری که ممکن است تمایل و رغبت بعضی برای مطالعه دروس مختلف، برخلاف ساعات گفته شده باشد؛ بنابراین، بهترین ساعت مطالعه برای هر فرد، وقتی است که با بیشترین اشتیاق و علاقه می‌‌تواند در آن زمان مطالعه کند.
 
۴ـ اولویت‌ها را مشخص کنید. برای پیشگیری از احساس شکست و پشیمانی، باید بدانید که چه کارهایی مهم هستند و چه کارهایی درجه اهمیت و ارزش کمتری دارند. اولویت‌ها می‌تواند به شکل زیر تقسیم‌بندی شود: اولویت‌های درجه یک (تکالیف و وظایفی که در حال حاضر باید مشغول انجام آن باشید)، اولویت‌های درجه دو (تکالیف و وظایفی که می‌توان انجام آنها را به تاخیر انداخت تا اولویت‌های درجه یک انجام شود)، و اولویت‌های درجه سه (تکالیفی که خیلی مهم نیستند و می‌توان آنها را دیرتر انجام داد).
 
وقت کافی و مناسبی را برای انجام فعالیت‌های درجه یک در نظر بگیرید و برنامه کار خود را طوری تنظیم کنید که اولویت‌های درجه یک را در اوقاتی که حداکثر کارآیی و نشاط را در آن اوقات دارید، انجام دهید و انجام وظایف کم اهمیت و درجه دو را به ساعاتی از روز که انرژی و کارآیی کمتری در آن ساعات دارید، اختصاص دهید؛ مثلاً اگر دو روز آینده، امتحان نیم ترم یا نیم ثلث ریاضی دارید، لازم است که امتحان ریاضی به عنوان اولویت درجه یک، مدّ نظر شما قرار گیرد و وقت کافی برای مطالعه آن در نظر گرفته شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.