اصول کلیدی برنامه‌ریزی درسی(قسمت پایانی)

۹ ـ در بین مطالعه دو موضوع شبیه یا مربوط به هم، درس دیگری مطالعه کنید. در مطالعه دو موضوعی که مضمونشان به هم نزدیک است، این احتمال هست که بر اثر امر «تداخل» فراموشی ایجاد شود؛ پس اگر ناگزیر از مطالعه درس‌های مشابه، به دنبال هم هستید، بهتر است که میان دو درس، استراحت و وقفه مختصری منظور شود.
 
۱۰ ـ حجم مطالب مطالعه شده در هر جلسه را طوری در نظر بگیرید که بتوانید تمام آن مطالب مورد نیاز را در آن جلسه مطالعه کنید. انجام این امر، سبب انسجام اعمال شما خواهد شد؛ اما زیاد روی آن تاکید و اصرار نورزید؛ زیرا گاهی تخمین شما از دشواری یا سهولت یادگیری مطالب، درست نیست و در نتیجه نمی‌توانید تمام آنچه را که برای یک جلسه در نظر گرفته‌اید، مطالعه کنید؛ در این صورت، هیچ‌گاه به مطالعه سریع و سطحی نپردازید؛ به عبارت دیگر، میزان کار خود را با مطالبی که یاد می‌گیرید، بسنجید، نه با حجم آنها یا با ساعاتی که مطالعه می‌کنید؛ زیرا از آ‌نجا که دشواری و سهولت دروس مختلف، متفاوت است، ممکن است که برای مطالعه یک حجم مساوی از این دروس، ساعات متفاوتی لازم باشد.
 
 

۱۱ ـ خود را مقید به انجام برنامه سازید و هرگاه در اجرای آن کوتاهی کردید، برای خود جریمه‌ای در نظر بگیرید. اگر نتوانستید در ساعت مقرر، درستان را مرور کنید یا به انجام تکالیف آن درس بپردازید، قاعدتاً مقداری از ساعت خواب، تفریح یا تعطیل خود را به این امر اختصاص دهید و این موضوع را مدّ نظر داشته باشید که در سایه تلاش، سخت کوشی و نظم است که می‌توانید به موفقیت برسید. ضمناً هرگاه کارتان را بخوبی انجام دادید، به خود پاداش دهید.
 
۱۲ ـ «نه» گفتن را بیاموزید و در رفتار خود با ثبات باشید و به طرزی قاطعانه، اما با خوشرویی و ادب، به دوستان، مهمانان و تلفن کنندگان خود بفهمانید که شما گرفتار هستید. در غیر اینصورت باید منتظر عواقب و پیامدهای جبران ناپذیر ناشی از عدم توانایی در "نه گفتن" باشید.
 
۱۳ ـ محیط پیرامون خود را برای مطالعه، مناسب و آماده نگه دارید. تلفن همراه، تلویزیون و ضبط صوتتان را خاموش کنید و اجازه ندهید که این وسایل وقتتان را تلف کنند. پیش از شروع مطالعه، همه مواد و وسایل مورد نیاز خود را فراهم کنید و سعی کنید که هر روز در جای ثابتی مطالعه کنید. همچنین از این جایِ ثابت، فقط برای مطالعه استفاده کنید.

۱۴ ـ هنگام مطالعه، افسرده، مضطرب، عبوس و اخمو نباشید و به مطالعه به عنوان یک میدان جنگ و کارزار نگاه نکنید؛ بلکه برعکس، آن را دوست داشتنی تصور کنید. همچنین لازم است که هنگام مطالعه، شاد و سرحال باشید و خواندن را با یک لبخند شروع کنید؛ قطعاً موفق می‌شوید. 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.