اعتماد به نفس؛ رمز موفقیت

توانا كسى است كه به توانايى خويش اعتماد کامل دارد. راه هاى موفقيت فقط جلوى پاى صاحبان عزم و كسانى است كه از مشکلات و موانعی که پیش روی خود دارند را با لبخند استقبال مى كنند.
اعتماد به نفس، كليد موفقيت است؛ مهارت را بيشتر مى كند، نيرو را زيادتر مى سازد، مغز را سالم تر مى كند و بر قدرت عمل مى افزايد. كارى كه انجام مى دهيد حاصل عقايد، عزم، اراده و اعتماد شماست. اگر اين ها ضعيف باشند، حاصل كارتان نيز ضعيف است. 
مقابله با احساس  خود کم بینی گام مهمی است در جهت تقویت اعتماد به نفس، و اعتماد به نفس قدم اول در راه موفقیت است. به پيروزى خود معتقد باشيد و بدانيد كه موفق خواهيد شد و اطمينان داشته باشيد كه خواستن توانستن است
.

index

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.