الا سفر بـه سوی کربلا کنید امشب…

الا سفر بـه سوی کربلا کنید امشب

همه ی زیارت خون خدا کنید امشب

اگر بـه جانب مقتل عبورتان افتاد

برای حضرت زهرا دعا کنید امشب

برای آنکه رود درکنار نعش پدر

رقیه رابه بیابان رها کنید امشب

نماز وتر بـه جا آورید بنشسته

بـه دخت شیرخدا اقتدا کنید امشب

 images-aman-az-dele-zeynab

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.