السلام علیک یا روح الله…

در یک روز تلخ ترین و شیرین ترین خبر قرن را شنیدیم؛
 رهبر آزادگان جهان به ملکوت اعلی پیوست
 و امید عدالتخواهان به جانشینی اش برگزیده شد
زهر هجر در کام داشتیم که شیرینی وصل آمد…

۷۸۳۰۳۷

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.