امام آخر دنیا، خدا نگهدارت

هزار بار هم افتد اگر به رخسارت

به چشم کس نَبُوَد باز تاب دیدارت

به شوق گرمی دستانت آمدم خورشید

بیا و راه بده ذره را به دربارت

به سایه سار بهشت خدا چه حاجتمان

بس است بر سرمان سایه سار دیوارت

۱۰۶۲۵۱۴۷۱۴۱۱۲۶۴۲۲۷۱۹۷۲۱۸۹۵۱۷۰۳۳۱۳۲۲۲۳۵۰۶۵

هزار یوسف مصری کلاف حُسن به کف

نشسته اند به صف در میان بازارت

به شیوه ی پدرانت چه میشود بینم

کنار سفره ی ما باز کردی افطارت

برو سفر به سلامت که هر کجا هستی

امام آخر دنیا، خدا نگهدارت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.