امـيد در شما دگرگوني ايجاد مي‌کند

يکي از مؤثرترين و بديهي‌ترين خواسته‌ي هر انساني، نياز به اميد است. اميد با درجات مختلف در وجود هر انساني نهادينه شده است.

هر فردي به فراخور طبيعت و منطق خود با اين واژه آشناست که انسان به اميد زنده است و اگر اميد از زندگي انسان رخت بربندد ديگر چه از زندگي باقي مي‌ماند؟

این اصل مهم و کلیدی را همواره بخاطر داشته باشید که اميد و اراده مکمل يکديگرند. اگر انسان بر انجام کاري اراده کند و با تمام وجود تصميم بگيرد کاري را به سرانجام برساند، چراغ اميد در دل او روشن مي‌شود.

vv

اگر اراده در انسان قوي باشد ندايي آسماني در گوش جان آواي اميد مي‌خواند و فکر يک دگرگوني و تحول عظيم در وجود انسان رشد مي‌کند تا آن‌جا که اميد و اراده يکي مي‌شود و زيباترين هديه را براي انسان به ارمغان مي‌آورد.

ولي در اين ميان نبايد از شکست غافل شد. شکست به ناچار جزئي از زندگي است. انسان واقع‌بين کسي است که در اين آوردگاه، خود را نبازد و بر هر آن‌چه شکست را بر او غالب کرده با تمام وجود بتازد. شايد شما هم به نوعي شکست را تجربه کرده‌ايد. مهم، نحوه‌ي برخورد با شکست است.

فرد بااراده به خودباوري مي‌رسد و سعي مي‌کند کاستي‌هايي را که در کارش بوده جبران کند و با ديد بازتري به راه خود ادامه دهد. عقل سليم مي‌گويد زمان هيچ‌گاه به عقب برنمي‌گردد ولي انسان مي‌تواند در زمان حال کاري بکند که جبران مافات کند.

براي خواستن و رسيدن به هدف هيچ وقت دير نيست. واقع‌بين‌ترين افراد، موفق‌ترين‌ها هستند؛ زيرا آن‌ها آن‌چه را بايد ببينند مي‌بينند. پس نااميدي را از خود دور کنيد و با توکل به خدا و اراده‌ي قوي و يک برنامه‌ريزي صحيح به استقبال آينده و به استقبال موفقیت برويد.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.