امیدوار باش

امروز صبح که از خواب بیدار شدم، احساس کردم روز متفاوتی خواهم داشت. پنجره‌ی اتاقم را باز کردم، هوا سرد بود و سوز داشت؛ نگاهم به درختان بی‌برگ‌ و خشک حیاط خانه‌مان افتاد که از شدت سرما بی‌حرکت ایستاده بودند.

خواستم برای آن‌ها دلسوزی کنم ولی یادم افتاد که امروز، روز متفاوتی برای خودم رقم خواهم زد. پس نگاهم را عوض کردم و به جای شاخه‌های خشک آن‌ها، استقامت و پایداری‌شان را دیدم که چگونه انتظار آمدن بهار و شکوفه دادن را می‌کشند و سرمای زمستان را به خاطر دیدن بهار زیبا تحمل می‌کنند و ریشه‌های خود را قوی و محکم می‌کنند. من از درختان یاد گرفتم برای رسیدن به اهدافم باید اراده‌ام را تقویت کنم و در مسیر رسیدن به اهداف و آرزوهایم محکم و پایدار باشم. به خودم گفتم: «امیدوار باش» و راهی مدرسه شدم.

hope-live-love-quotes-separate-with-comma-Favim.com-225325

از خانه تا مدرسه با دیدن تلاش و تکاپوی دیگران انگیزه و انرژی مضاعفی گرفتم و به خودم گفتم «من هم مانند همه‌ی انسان‌های موفق، تا رسیدن به هدفم دست از تلاش و کوشش برنخواهم داشت.»

 در مدرسه از مصاحبت با دوستانم لذت می‌بردم، توجهم به سخنان و توضیحات معلم بیش‌تر شده بود، انگار چشمانم همه چیز را روشن‌تر از قبل می‌دید، گوش‌هایم بهتر از قبل می‌شنید و ندایی از درونم به من می‌گفت که باید تلاش کنم، بیش‌تر تلاش کنم.

در راه بازگشت به خانه، تصمیمات خوبی برای مطالعه‌ی بیش‌تر و داشتن یک بعدازظهر هدف‌دار و بابرنامه گرفتم. شب، قبل از خواب، عملکردم را مرور کردم؛ من امروز به آن‌چه خواسته بودم، رسیدم.

چه‌قدر خوشحالم به خاطر امروزم، به خاطر نگاه مثبتم، به خاطر تلاش و پشتکارم. خدایا کمکم کن هر روزم مثل امروز پر از انرژی‌های مثبت باشد و انگیزه‌ام هر روز بیش‌تر شود.خدایا دوستت دارم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.