انتظار یک رتبه‌ی ایده‌آل

بعد از رفع خستگی‌ها و با کسب یک معدل خوب در امتحانات نهایی، تصمیم به شروعی دوباره گرفته‌ای؛ شروعی سراسر شور و اشتیاق.

دوباره آمده‌ای تا با کسب یک برگ زرّین، موفقیت دیگری را به اندوخته‌هایت اضافه کنی.

شنیده‌ای می‌گویند: «راز موفقیت رتبه های برتر کنکور، شروع جدی و با برنامه ریزی صحیح و دقیق از تابستان است»؟

تو برای تابستان چه نقشه‌ای کشیده‌ای و چه اهدافی را در سر می پرورانی؟

images

خیلی خوب می‌دانی که اطرافیانت به انتظار یک رتبه‌ی ایده‌آل از تو در کنکور سراسری نشسته‌اند و تمام برنامه‌هایت را زیر نظر گرفته و حامی اول و آخرت هستند.

خیلی خوب می‌دانی که آزمون سراسری اصلا و ابدا به معنای حذف زندگی نیست، بلکه تلاش برای حذف عوامل مزاحمی است که تو را از زندگی کردن با کتاب بازمی‌دارد.

خیلی خوب می‌دانی که انجام منظم تکالیف مدرسه‌ات، حل تمرین‌های کتاب و تست زنی منظم و مستمر، شرکت منظم در آزمون‌های آزمایشی و بررسی عملکردت، دوری از استرس با تکیه بر آموزه‌های ناب و تجربه‌ی پدر و مادر و مشاورت، داشتن فضایی امن و آرام برای رسیدن به آرامشت، همه و همه تو را به کسب رتبه‌ی ایده‌آل نزدیک می‌کند.

از همین امروز برنامه‌ات را با خانواده‌ات در میان بگذار و برنامه‌هایت را با تک تک اعضای خانواده تقسیم کن. مدیر این پروژه‌ی بزرگ تویی. خوب مدیریت کردن را از همین تابستان بیاموز، با مشاورانی دلسوز به نام پدر و مادر.

 

 
 

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.