فوايد دوران جمع‌بندى

نقل است كه در دوران جمع‌بندى و يک ماه پایانی تا کنکور رتبه‌ها جابه‌جا مى‌شوند. آيا اين واقعيت دارد؟ رتبه‌ها تا چه ميزان تغيير مى‌كنند؟ اين تغييرات شامل حال چه كسانى است؟ چه كارهايى براى اين جابه‌جايى‌ها بايد انجام شود؟

آرى، واقعيت دارد! رتبه‌ها جابه‌جا مى‌شوند. دليل واضحى هم دارد. داوطلب تا رسيدن به دوران جمع‌بندى چندین مرحله مطالعاتی و آزمون آزمایشی را پشت سر گذاشته است. خودش را به خوبى مى‌شناسد و از توانايى‌ها و نقاط قوتش آگاهى دارد. مى‌داند چه كارهايى را بايد انجام دهد و اولويت‌ها را تشخيص مى‌دهد. روش‌هاى مطالعه‌ى موفق و کارآمد را ياد گرفته است و مهم‌تر از همه اعتماد كامل به مسيرى دارد كه از ابتدا براى حركت انتخاب كرده است. بارها سؤالات کنکورهای سراسری و آزاد سالهای گذشته را حل كرده و روش‌های پاسخگویی به تست ها را آموخته است. به اين موضوع آگاه است كه دوران جمع‌بندى زمان آزمون و خطا و انجام كارهاى پراكنده نيست. قرار است تجربه‌هايى را كه از ابتدا كسب كرده در اين يک ماه به كار بگيرد. تصميم دارد از مجموعه‌ى آزمون‌ها نتايج خوبى بگيرد و بهترين نتيجه‌ى دوران جمع‌بندى‌اش را در کنکور رقم بزند؛ بنابراين با انجام اين روش‌ها و برنامه‌ها دليلى ندارد كه رتبه‌ها جابه‌جا نشوند!بله این موضوع واقعیت دارد.

true

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.