انواع تعادل های مطالعاتی

اهمیت رعایت تعادل مطالعاتی را در مقالات پیشین به تفصیل بیان کردیم.برخی از این تعادل‌ها مربوط به سال کنکور است و باقی برای کل مقاطع تحصیلی است.

اولین تعادل ، تعادل در روند مطالعه است، به این صورت که باید به طور پیوسته و یکنواخت درس بخوانیم. روند مطالعه ما باید در طول سال ثابت باشد و دانش‌آموزان باید سعی کنند به یک ساعت مطالعه مطلوبی برسند و در قدم بعدی آن را ثابت نگاه دارند.

11cf8d9

تعادل در مطالعه مطالب پیش و پایه، به این صورت که اولویت با مطالب پیش است اما هرگز نباید از مطالب پایه غافل شوند.

تعادل میان دروس عمومی و دروس اختصاصی، هر چند اختصاصی‌ها دشوارتر هستند و ما توصیه می کنیم دانش‌آموزان بیشتر آن‌ها را مطالعه کنند اما نباید به عمومی‌ها کم توجهی کنند.

تعادل در شرکت در کلاس‌های فوق درسی و مطالعه درسی یا تعادل بین مطالعه شخصی و حضور در کلاس مدرسه که به نوعی مشابه یکدیگر هستند، در این مورد روش پیشنهادی ما به این صورت است که دوبرابر زمانی که سر کلاس هستید مطالعه شخصی باید داشته باشید.پس در کل از افراط و تفریط باید دوری کرد.

تعادل در مطالعه تشریحی و تستی، حل تمرین تشریحی و تست زدن نیز باید متعادل باشد و توصیه ما بیشتر به مطالعه مفهومی و تشریحی است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.