انگيزه‌تان را تقويت كنيد

گاهی اوقات از انجام کاری آن قدر خسته می‌‌شویم که می‌خواهیم زودتر تمام شود یا آن‌که زمانی که آن را انجام می‌دهیم آن‌قدر طولانی می‌شود که دلسرد می‌شویم. به این قبیل کارها اصطلاحاً کارهای فرسایشی می‌گویند. آیا کنکور و درس خواندن برای آن، همین معنا و مفهوم را برای شما پیدا کرده است؟ آیا همچنان با هیجان و انگیزه مطالعه می‌کنید یا از سر اجبار و اکراه و رودربایستی؟

آگاه باشید که این برهه‌ی زمانی منتقل‌کننده‌ی دلسردی و بی‌انگیزگی است؛ اما سعی کنید با آن مقابله کنید. با توکل به خدا،کنترل را به دست بگیرید و این حس را خاموش کنید و با خود تکرار کنید که تمام شدن مهم نیست، مهم آن است که به خوبی تمام شود. مهم آن است که آن طور که شما می‌خواهید تمام شود. با اندیشیدن به هدفتان، انگیزه را جایگزین دلسردی کنید و برای آن‌که آن‌طور شود که شما می‌خواهید تلاش کنید و دلسرد و ناامید نشوید. 

thumb.php

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.