انگیزه عامل مهم یادگیری

برنامه‌ی تابستانی تعدادی از دانش‌آموزان،فقط مطالعه‌ی درس‌های سال قبل است. این امر تا حدی قابل قبول است ولی صرفاً مطالعه‌ی مجدد آموخته‌های سال گذشته باعث دلزدگی می‌شود. باید توجه داشت «تکرار یک عامل انگیزشی ضعیف است و سطح یادگیری را بتدریج کاهش می‌دهد.»

همواره این نکته مهم و کلیدی را بخاطر داشته باشید که مطالعه‌ی توأم با انگیزه و نشاط باعث افزایش یادگیری می‌شود.مطالعه‌ی درس‌های سال آینده به لحاظ جدید بودن و ایجاد رضایتی که بعد از یادگیری در دانش‌آموز ایجاد می‌کند، برنامه‌ی موفقی خواهد بود.

برای یادگیری بهتر درس‌های سال آینده داشتن حضور ذهنی از درس‌های مرتبط سال قبل نیاز است؛ بنابراین برنامه‌ای ایده‌آل برای تابستان، مرور مختصر درس‌های سال قبل به دلیل عدم فراموش کردن آن‌ها و مطالعه‌ی چند درس مهم از سال آینده برای افزایش راندمان یادگیری در طول مدرسه است.

Creativity1302

استاد حسین احمدی،کنکور آسان است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.