اهداف شما در دوران جمع‌بندی چه بود؟

1- تثبیت نقاط قوتمان (نقاط قوتم را مرور کنم و جمع‌بندی کنم تا خیالم راحت باشد هر آن‌چه را بلد بوده‌ام فراموش نکرده‌ام)

2- تبدیل یادگیری ناقص به کامل (اشتباهات گذشته را جبران کنم و علت اشتبا‌هاتم را بررسی کنم. می‌خواهم سؤالات شک‌دار و غلط‌هایم را در کنکور کم‌تر کنم.)

3- اولویت‌بندی درس‌ها از نظر زودبازده بودن و بودجه‌بندی بالا (می‌خواهم در کم‌ترین زمان بیش‌ترین و مفیدترین استفاده را بکنم.)

با برنامه‌ای که برای این ماه دارم مطمئنم بهترین استفاده را از آخرین ماه خواهم داشت. دانسته‌هایم را جمع‌بندی می‌کنم و با فراغ بال،آرامش خاطر  و بدون هیچگونه اضطراب،استرس و نگرانی در کنکور حاضر خواهم شد.

آیا شما به این اهداف در دوران جمع‌بندی دست پیدا کردید؟

ool

استاد حسین احمدی،کنکور آسان است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.