اهمیت تعادل‌های مطالعاتی

همانطور که می دانید افراط و تفریط در هر کاری مشکل‌ساز است و تعادل،راهکار موفقیت در هر کار از جمله درس خواندن است.بنابراین همواره تلاش کنید که متعادل باشید.وقتی از دانش آموزان می پرسیم زیاد بخوانید یا خوب بخوانید؟ پاسخ‌های متفاوتی دارند اما شما اول باید زیاد بخوانید (کمیت) بعد خوب بودن با آن به‌وجود می‌آید (کیفیت) و کمیت مطالعه خیلی مهم است بخشی از کیفیت با کمیت به‌وجود می‌آید و بخشی نیز با مهارت‌های فراشناختی.

وقتی زیاد می‌خوانید به طور ناخودآگاه کیفیت بالا می‌رود یا نه مدیریتی هم باید صورت بگیرد؟

 بخشی از طریق کمیت به وجود می‌آید مثلا وقتی به جای یک ساعت دو ساعت می خوانید نتیجه هم بهتر می‌شود اما سبب این هم می‌شود که درباره کارهایی که دارید انجام می‌دهید هم فکر کنید و بتدریج کیفیت کارتان بهتر شود.موضوع کمیت به سخت‌کوشی ربط دارد ولی در بحث کیفیت یکی از عناصر کیفیت رعایت تعادل مطالعاتی است.اما متعادل بودن در مطالعه سه نوع است که عبارتند از:

index

1. تعادل در مطالعه‌ی درس‌های پیش و پایه:

اگر با برنامه‌ی آزمون‌های آزمایشی که در آن شرکت می کنید هماهنگ باشید تعادل بین مطالعه‌ی پیش و پایه خودبه‌خود ایجاد می‌شود.

2. تعادل در مطالعه‌ی درس‌های اختصاصی و عمومی:

امیدوارم اشتباه نکنید و از آن دسته از دانش‌آموزان نباشید که عمومی‌ها را دست‌کم می‌گیرند؛ رمز موفقیت دانش‌آموزان برتر توجه به درس‌های اختصاصی و عمومی با هم است! سعی کنید 70 به 30 عمل کنید؛ یعنی در هفته حدود 70% ساعت مطالعه‌ی خود را به درس‌های اختصاصی و 30% را به درس‌های عمومی اختصاص دهید.

3. تعادل در مطالعه‌ی تشریحی و تستی:

سعی کنید 70 به 30 عمل کنید؛ یعنی در هر درس 70% ساعت مطالعه‌ی خود را به مطالعه‌ی تشریحی و حل تمرینات تشریحی و 30% را به تست زدن اختصاص دهید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.