اهمیت تعادل مطالعاتی

بهترین روش برای مطالعه‌ی درس‌ها، ایجاد تعادل بین مطالعه‌ی تشریحی و تست‌زنی است.

البته در این مورد بایستی به تفاوت بین نسبت درس‌های عمومی و اختصاصی هم توجه کامل داشته باشید.

index

شما باید با توجه به ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در طول هفته برای خود برنامه‌ریزی کنید.

در درس‌های عمومی هدف کلی شما باید روی مطالعه‌ی درس‌نامه باشد اما نباید از تست‌زنی غافل شوید.

در درس‌های اختصاصی این رابطه‌ معکوس شده و شما باید مطلب یا مفهوم کلی را از درس‌نامه درک کرده و سپس با تست‌زنی مطلب را یاد بگیرید و به تسلط کافی برسید. 

کلید موفقیت در رسیدن به تعادل مطالعاتی هم پر کردن منظم و مستمر دفتر برنامه ریزی است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.