اهمیت دروس عمومی در فاصله باقیمانده تا کنکور

با توجه به زمان اندک باقیمانده تا کنکور سراسری،تمرکز بر روی دروس عمومی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است،چرا؟

به خاطر تغییر در نوع سؤالات درس‌های عمومی مثلاً:

ادبیات (قرابت معنایی): 9 تست یعنی 40% سؤالات

عربی (ترجمه و تعریب): 14 تست یعنی 60% سؤالات

دین و زندگی (آیات و روایات): 15 تست یعنی 60% سؤالات

انگلیسی (ریدینگ): شامل دو کامپریشن و یک کلوزتست، 15 تست یعنی 68% سؤالات آزمون سراسری در چند سال اخیر را شامل می شوند.

پس سعی کنید در این مدت باقیمانده روی این مباحث تمرکز کرده تا درصد بالایی را در دروس عمومی در کنکور کسب نمایید.

The discount offer

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.