اهمیت دفتر برنامه‌ریزی

هنگامی می‌توانید بر فعالیت و عملکرد روزانه‌ی خود نظارت و ارزيابي کاملی داشته باشید که تمام کارهای خود را با دقت هرچه تمامتر در دفتر برنامه‌ريزي یادداشت نمایید.براي این‌که بتوانید برنامه‌ی شخصی واحدی داشته باشید باید بصورت روزانه جداول مروط به هر روز تکمیل کرده و نقاط قوت و ضعف را بنویسید.

نظارت بر عملکرد باعث زمینه‌سازی برای موفقیت می‌شود و زمانی این مهم حاصل می‌شود که خودتان را خوب بشناسید و تشخیص دهید چه عواملی باعث نقاط مثبت می‌شود.دفتر برنامه‌ریزی این مهم را برای شما فراهم آورده است. 

index

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.