اهمیت دفتر برنامه ریزی

یادتان می‌آید اوایل هفته‌ی گذشته ناهار چه خوردید؟ ماه گذشته چه‌طور؟ پاسخ دادن به این سؤال که هیچ، حتی گاهی برای گفتن ناهار روز گذشته نیز ابتدا فکر می‌کنیم و سپس پاسخ می‌دهیم. می‌دانید چرا؟ واضح است که جزئیات آن‌چه گذشته، فراموش شدنی است؛ اما در عوض افرادی نیز هستند که در آشپزخانه برنامه‌ی غذایی می‌نویسند و طبق آن پیش می‌روند. اگر از این افراد چنین سؤالاتی بکنیم به آسانی به آن‌ها پاسخ صحیح می‌دهند.

هدفم از بیان چنین مقدمه‌ای این است که به این موضوع بسیار مهم و کلیدی توجه داشته باشید که دانش‌آموزان و داوطلبانی نیز هستند که اهمیت دفتر برنامه‌ریزی را در پیشرفت درسی خود نادیده می‌گیرند. وقتی فراموش می‌کنیم هفته‌ی گذشته چه ناهاری خورده‌ایم چگونه جزئیات مطالعه‌ی هفته‌ی گذشته خود را به خاطر می‌آوریم؟ در عوض اگر برنامه و عملکرد خود را در طی سال تحصیلی یادداشت کنیم هر زمان می‌توانید از نوشته‌های خود در راستای بهبود عملکردمان استفاده کنیم.

برای آن‌که بدانیم عملکردمان از روزها و ماه‌های گذشته چگونه بوده است و در چه مباحثی نیاز به توجه بیش‌تر داریم و در چه مباحثی کم‌کاری کرده‌ایم و کجا عملکرد مناسبی داشته‌ایم که آن را الگوی سایر بخش‌ها قرار دهیم، بهترین و کامل‌ترین ابزار، دفتر برنامه‌ریزی است؛ دفتری که ضروری‌ترین موارد برای یک برنامه‌ریزی صحیح و کامل را دارد.

gggkkk

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.