اهمیت مرتب بودن اتاق یا میز مطالعه

اخیراً ژاپنی‌ها تحقیقات جالبی را روی گروه یک‌هزار نفری از دانش‌آموزان انجام داده‌اند.

کودکان ده‌ساله‌ای که از بهره‌ی هوشی، استعداد و توانایی ذهنی نسبتاً یکسانی برخوردار بوده‌اند، هر یک از آن‌ها را در محیط متفاوتی از دیگران قرار دادند. محیط مطالعه‌ی نفر اول بسیار درهم‌ریخته و شلوغ بود؛ اتاق نفر دوم آشفتگی نسبتاً کم‌تری داشت؛ اتاق نفر سوم نسبت به نفر دوم کمی منظم‌‌تر و با وسایل کم‌تری بود و به همین ترتیب تا نفر هزارم که اتاقی بسیار منظم، مرتب و با حداقل وسایل داشت.

neat

کتاب یکسانی را به همه دانش آموزان مورد نظر دادند و به هر یک فرصتی مناسب برای مطالعه در اتاق‌های مخصوص داده شد. بعد از پایان زمان تحقیق، بررسی نتایج بدست آمده بسیار جالب بود:

میزان مطالعه، بازدهی، میزان به‌خاطرسپاری و تمرکز با میزان نظم و ترتیب اتاق‌ها نسبت مستقیم داشت؛ یعنی هر چه فردی در اتاق با اسباب و وسایل کم‌تر، مرتب‌تر و منظم‌تر قرار گرفته بود، بازدهی کمّی و کیفی بیش‌تری را در درس خواندن و مطالعه‌ی خود نشان می‌داد.

برای مطالعه‌ی مؤثرتر و مفیدتر، هر چه می‌توانید در محیطی با وسایل و اسباب کم‌تر و منظم‌تر و مرتب‌تر قرار گیرید. «شاکتی گواین» در کتاب «بازتاب‌های نور» می‌گوید: «هر وضعیت درونی، انعکاس بیرونی و محیطی دارد و هر وضعیت محیطی بازتاب درونی»؛ یعنی وضعیت منظم پیرامون شما به نظم فکری و درونی شما کمک می‌کند و هم‌چنین نامنظمی، سبب آشفتگی ذهنی شما می‌‌شود. قبل از مطالعه، دو سه دقیقه هم که شده، به مرتب کردن اتاق یا میز مطالعه‌ی خود بپردازید و این موضوع خیلی خیلی را جدی بگیرید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.