اولین عامل موفقیت درسی،محیط است

اولین عامل موفقیت درسی،محیط است که در پیشرفت درسی دانش‌آموزان از جایگاه بسیار مهم و ویژه‌ای برخوردار است و اولین عنصر تأثیرگذار محیط بدون شک،اولیاء (پدر و مادر) هستند.

به صورت آماری موفق‌ترین دانش‌آموزان کسانی بوده‌اند که پدران و مادران آن‌ها در طول مسیر تحصیل،همراهشان بوده‌اند.بیش‌ترین میزان تأثیر در موفقیت دانش‌آموزان از جانب پدر و مادر است. حتی به جرات می توان گفت پدر و مادر در این زمینه بیش‌تر از معلمان تأثیرگذارند.

دومین عنصر، دوستان هستند. داوطلبانی موفق هستند که دوستان درس‌خوان داشته‌اند.

سومین عنصر در محیط خواهران و برادران هستند که تأثیر بسزایی بویژه در زمینه  پشتیبانی روحی دانش آموز دارند.

Story2_ImgB

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.