اولین گام برنامه‌ریزی

براي جلوگيري از سردرگمي بايد بدانيم كه از كجا بايد شروع كنيم؛ يعني وقتي كتاب‌هاي مورد نظر را سبك و سنگين كرديم و مدت‌زمان لازم را براي مطالعه به آنان اختصاص داديم، باید به طور دقیق تعيين كنيم كه ابتدا از چه كتاب‌هايي شروع كنيم.

بعضي از دانش آموزان از كتاب‌هاي سخت شروع مي‌كنند تا به كتاب‌هاي آسان برسند. بعضي ديگر از كتاب‌هاي آسان شروع مي‌كنند و بعضي ديگر ترجیح مي‌دهند كتاب‌هاي آسان و مشكل را با هم بخوانند.

images

در هر صورت، اين‌كه يك كتاب را تا آخر مي‌خوانيد و بعد سراغ كتاب ديگري مي‌رويد يا برنامه‌ی روزانه‌ی شما متنوع است و فصل‌هايی از چند كتاب را براي مطالعه‌ی روزانه‌ی خود انتخاب مي‌كنيد، يك موضوع شخصي است و بستگي به عادت مطالعه‌‌ی شما دارد.

آن‌چه در اين‌جا اهميت دارد، اين است كه سعي كنيد درس‌هاي مشكل را به ساعت‌هايي كه احساس مي‌كنيد بهتر مي‌توانيد بخوانيد و بازدهي بيش‌تري داريد، اختصاص دهيد و درس‌هاي آسان‌تر را به روزهاي ديگر موكول كنيد. هم‌چنين ترتيب كتاب‌هايي كه براي مطالعه انتخاب مي‌كنيد باید به گونه‌اي باشد كه در حين مطالعه و يادآوري مطالب در آن‌ها تداخل ايجاد نشود.

پس از همین امروز جايگاه هر درس را مشخص كنيد و تعيين كنيد كه بهتر است ابتدا چه تكاليفي را انجام دهيد و چه تكاليفي را با تأخير انجام دهيد و بعدا آنها را انجام دهید.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.