او منتظر واقعیِ آقا نیست…

در قلب سیاه من برایت جا نیست / دنیای پُر از گناه من زیبا نیست

بر سَر دَرِ خانه های ما بنویسید / او منتظر واقعیِ آقا نیست

photo_2019-12-26_17-58-42

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.